חיפוש:
תקנון אתר "בייקפלוס" 
 
 
להלן תקנון אתר המכירות "בייקפלוס"
כללי
האמור בתקנון האתר המכירות בייקפלוס (להלן: "האתר") מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
השימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשרותים המוצעים בו, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאים אלה מהווים הסכם מחייב בינך לבין האתר "בייקפלוס". 
 
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בייקפלוס! . עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
כמו כן, לא תהיה לגולש ו/או למי מטעמו טענה ו/או תביעה כנגד מפעילי / בעלי האתר ו/או למי מטעמם במישרין ו/או בעקיפין בגין פעולה שביצע באתר. 
לעניין הסכם זה "פעולה"/"שימוש" משמעם גלישה וביצוע רכישת או הזמנת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר ו/או שימוש בשירותיו השונים. 
 

תנאי שימוש 
משתמש המבצע פעולות באתר חייב לעמוד בכל התנאים וההתחייבויות המפורטים בהמשך. 
בעל כתובת ותא דואר אלקטרוני להלן דוא"ל ברשת האינטרנט. 
רשום באתר ובעל חשבון פעיל, להלן "חשבון משתמש". 
המשתמשים רשאים לרכוש מוצרים, להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות. 
ביצוע פעולות באתר יהיה בתום לב וללא שימוש במידע שהתקבל ללא אישור מפעילי האתר ושלא יהיה בו ניצול לרעה של טעויות כל שהן במערכות האתר ותיאורי המוצרים. 
המשתמש מתחייב בזאת שלא יעשה פעולה אשר מהותה חשיפת פרטי המשתמש שלו בצורה כלשהי . 
המשתמש מתחייב בזאת שלא לעשות פעולה שמהותה חשיפת פרטים כלשהם של משתמש אחר. 
המשתמש מתחייב לא לבצע פעולה שמהותה פגיעה באתר במפעיליו  ובתוכנו. 
משלוחים- שרותי המשלוחים באמצעות דואר ישראל חבילות, דואר רשום ודואר ישראל שליחים.
צוות בייקפלוס עושה כל שביכולתו להוציא את הזמנתכם בהקדם האפשרי. 
זמן הטיפול מושפע ממפיצים מקומיים, ממשלוחים ומעומס של המשלוחים הנמצאים כבר בטיפול. 
זמני ההגעה למשלוחים הם בד"כ עד 14 ימי עסקים אולם ברובם המכריע של המקרים המשלוחים מוכנים תוך שעות ספורות ומגיעים ליעדם תוך 3-4 ימי עסקים. .

חשבון משתמש
משתמש העושה שימוש באתר חייב להיות משתמש רשום. 
המשתמש הנו האחראי היחידי לשמירת סודיות פרטי חשבונו שם המשתמש וסיסמתו, לשמירת גישה מוגבלת למחשבו והנו מסכים לקבל אחריות לכל הפעילויות שמופיעות תחת החשבון שלו. 
האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות לסרב לשירות בעל חשבון, להקפיא ו/או למחוק חשבון, להסיר או לערוך תוכן או לבטל הזמנה מחשבון ספציפי על פי שיקולים בלעדיים לאתר ולמפעיליו. 
חשבון המשתמש ישמש כאסמכתא מקובלת על הצדדים לביצוע פעולות על ידי המשתמש באתר. 
לצורך ביצוע רכישה/פעולה יצטרך המשתמש להזין לאתר את הפרטים הבאים: מין, שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים, מספר טלפון.
האתר אינו מבקש הזנת פרטי אשראי ואינו שומר פרטים אלו.
על פי החוק במדינת ישראל המשתמש לא חייב לספק פרטים אלה אך ללא פרטים אלה לא ניתן יהיה לבצע רכישת מוצרים\שירותים באתר. 

תהליך הרכישה באתר
עם סיום תהליך ההזמנה על-ידך, ישלח אליך דוא"ל המציין כי הזמנתך התקבלה במערכת וכי היא מוכנה לטיפול. הזמנתך תכנס לתור ההזמנות ותמתין לאישור נכונות ההזמנה ופרטיה.
זמן הטיפול בהזמנה כפוף להמצאות המוצרים במלאי (במידה ולא קיים המוצר במלאי-מוזמנים מיד מהספק) או לפעולות אחרות אשר נדרשות לצורך אספקתו.
 
מדיניות פרטיות ואבטחה
אנו מכבדים את פרטיותך. אנו מתחייבים לא נספק, מידע אישי הקשור לחשבונך לצד שלישי למעט מקרים הכרחיים להשלמת הביצוע העסקה, ההזמנה והמשלוח ו/או שירות שבחרת לרכוש.

 

"בייקפלוס" נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע .

 

העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .

 

 כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן .

 

פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים ומשמשים לביצוע הרכישה הבודדת בלבד.

 

כל ביצוע רכישה נוספת מצריכה הזנה של כרטיס האשראי מחדש

 

במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , " בייקפלוס " לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא ,

 

עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 
 
איכות ואמינות הנתונים 
במקרה והמשתמש טעה והזין נתונים שגויים בחשבונו, ובעקבות טעות זו בוצע משלוח שלא הגיע ליעדו של המשתמש, יחויב המשתמש בדמי הטיפול והמשלוח של החבילה.  
באם לא קיבלת אישור על ההזמנה, סביר להניח כי חלה תקלה, ויש לפנות למפעילי האתר לשירות לקוחות לצורך תיקון ההזמנה. במצב תקלה יהיו רשאים מפעילי האתר לא לספק את השירותים והמוצרים למשתמש וזאת ללא חובת הודעה למשתמש או פיצוי כלשהו. 
במקרה ונפלה טעות בפרטי המוצרים ו/או השירותים כגון שם המוצר, תיאור המוצר, מחירו, תנאי התשלום, תמונת המוצר, נתוני היבואן/יצרן, מלאי ומגוון וכיו"ב, יהיו מפעילי/בעלי האתר רשאים לבטל את הפעולה/הרכישה. במקרה ביטול רכישה ו/או ביטול פעולה כל שהיא לא יבוצע חיוב למשתמש ותשלח הודעה ללקוח על הטעות שבגללה אין אפשרות להשלים את ההזמנה. 
 
 
פרטי משלוח 
הצוות המפעיל את האתר מבסס את עלויות המשלוחים על עלויות המשלוח בדואר ישראל . עלויות אלה יועברו וישולמו במלואן על ידי המשתמש אלא אם צויין אחרת.
המוצרים יארזו באופן שיהיה המתאים ביותר למוצרים המוזמנים וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדית של הצוות המפעיל. הלקוח יחויב בעלויות הנובעות מצרכי אריזה מיוחדים ו/או ממשקל האריזה ו/או יתר נפח שהם תוצאה של אריזה מיוחדת. 
המשתמש יודע ומצהיר כי ברור לו שזמן האספקה יכול להמשך עד ל-14 ימי עסקים ממועד קבלת ההזמנה. 
לפירוט על זמני משלוח ופרטים נוספים יש לקרוא את סעיף "מדיניות החזרות". 

מדיניות החזרות 
החזרת מוצרים תתבצע בתיאום מראש עם האתר. 
המוצרים חייבים להיות חדשים ושלא נעשה בהם שימוש וכשהם באריזתם המקורית ושאריזתם במצבה המקורי על כל חלקיה וסימניה. 
כל הפריטים יוחזרו בתוך 14 ימים מיום קבלתם בתוספת החשבונית המקורית.  
דמי הובלת המוצר חזרה למחסני האתר הם באחריות המשתמש. המשתמש אחראי לכל עלות כספית נוספת עבור משלוח המוצרים המוחזרים.
במקרה בו ניתן למשתמש שירות נוסף הנדרש עבור המוצר כמו כיוון, התאמה וכל פעולה אחרת ספציפית למוצר, יחוייב המשתמש בעלויות אלה והחזרת המוצר לא תזכה את המשתמש בעלויות אלה. במקרים בהם קיימות עלויות נוספות כגון: מיסים, דמי תווך, דמי הובלה ליעדים אחרים בארץ ואו בעולם יחוייב המשתמש בעלויות אלה. 
אם ברצונך לקבל החזר כספי על מוצר שהמשלוח עליו אליך התקבל חינם, עלות שילוח המוצר אליך תנוכה מההחזר הכספי עבור המוצר. 
שאלות נוספות בנוגע לביטולים או החזרות או מקרים נוספים שלא פורטו לעיל ניתן לפנות לשירות הלקוחות

זכויות יוצרים 
כל התוכן הכלול באתר זה הכולל: מאמרים, כתבות,, טקסטים, גרפיקה, תמונות, תאורי מוצרים הנו רכושו הבלעדי של מפעילי האתר או ספקיו ומוגן ע"י חוקי מדינת ישראל וחוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים וקניין רוחני. כל העובר על חוקים אלה עלול לעמוד לדין. 
 

מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף בכל נושא אחר ניתן ליצור קשר עם  שירות הלקוחות
 
אנחנו בפייסבוק
כתוב לנו
 
יש לכם שאלה?
מעוניינים בפרטים נוספים?
גילתם טעות?
לחצו כאן לכתוב לנו
 
יצירת קשר
  
לא מצאתם את הדגם?
יש לכם שאלה?
ברשותנו מאות מוצרים נוספים
שעדיין לא הוכנסו לאתר.
נשמח אם תצרו קשר
ונחזור אליכם בהקדם
 
הנחות קבוצתיות